Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu http://b2b.ekohurt.eu/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner

Regulamin

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego
Ekohurt.eu

Regulamin Sklepu Internetowego Ekohurt.eu określa zasady i warunki  sprzedaży towarów dostępnych na stronie internetowej pod http://b2b.ekohurt.eu

Właścicielem Sklepu jest
Equilibrium Marek Głowiak
ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
NIP 8981085275
REGON 361580650


§1
Słownik

 1. Sprzedawca- rozumie się przez to Marka Głowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EQUILIBRIUM Marek Głowiak z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław, NIP 8981085275, REGON 361580650, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej, nabywającą produkty za pośrednictwem sklepu internetowego http://b2b.ekohurt.eu
 3. Sklep - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://b2b.ekohurt.eu.
 4. Towar - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
 5. Cena - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 6. Koszty dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

 


§2
Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym http://b2b.ekohurt.eu jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Zamawiający powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. W przypadku gdy dane Zamawiającego wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia Do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. W sytuacji gdy dane Zamawiającego, wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do ich aktualizacji.

 

§3
Składanie zamówień

 1. Zamawiający może składać zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia można składać po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Sklepie.
 3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT (komentarz do zamówienia).
 4. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. W celu złożenia zamówienia Zamawiający powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z „koszyka”.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy wybrane przez siebie produkty umieścić w koszyku oraz określić rodzaj wysyłki i formę płatności. A następnie wybrać opcje „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 7. Zamówienia są potwierdzane drogą mailową. Za chwilę zawarcia umowy uważa się klikniecie w nadesłany link aktywacyjny. W przypadku wcześniejszej wpłaty zamówienie uważa się za przyjęte w momencie zaksięgowanie pieniędzy na koncie.
 8. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 9. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin.


§4
Realizacja zamówień

 1. Realizacja Zamówienia następuje w przypadku zamówień realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej lub naszego transportu, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na życzenie Zamawiającego.
 3. Zamawiający ma do wyboru następujące płatności
      - przelewem - wpłata na konto bankowe firmy
      - gotówka przy odbiorze - przy naszym transporcie
 4. Zamawiający dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień, gdy:
      - dane Zamawiającego są nieprawdziwe lub nieprawidłowe,
      - Zamawiający nie przestrzega regulaminu,
      - formularz zamówienia jest wypełniony nieprawidłowo,
      - zamówienie wzbudza wątpliwość, co do osoby Zamawiającego,
     - w sytuacji chwilowego braku towaru w sklepie nieuwidocznionego na stronie http://b2b.ekohurt.eu (o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego).
 7. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, niedostępności opłaconych przez Zamawiającego towarów lub w przypadku anulowania przez Zamawiającego złożonego zamówienia, Sklep dokona zwrotu nadpłaconej kwoty. Zamawiającemu nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
 8. Wysyłce nie podlegają produkty chłodnicze będą posiadają taką informację w swoim opisie w Sklepie. Produkty chłodnicze będą dostarczane naszym transportem.§5
Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, w 100% ekologicznymi
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem (zawartość lub uszkodzenia). Zamawiający powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.
 3. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Zamawiający w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.
 4. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Zamawiający zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
 5. Zamawiający powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży – wysyłając e-mail na adres:  biuro@ekohurt.eu . Do reklamacji należy załączyć zdjęcie produktu (jeśli wadę można fotografować).
  Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku odesłania towaru przez Zamawiającego Sklep zwróci mu należność za odesłany lub reklamowany Towar na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, w ciągu 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep może zaproponować wymianę Towaru na nowy bądź zaproponować w zamian inny Towar, po czym wyśle go do Zamawiającego na własny koszt.
 8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty spożywcze, które mogą różnić się opakowaniem w zależności od partii Towaru).
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. Z 2000r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) Zamawiający może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty.
 10. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany do przesłania stosownego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) i przesłać go na adres Equilibrium Marek Głowiak ul.Swojczycka 82, 51-502 Wrocław lub na adres e-mail biuro@ekohurt.eu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 12. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar na adres Equilibrium Marek Głowiak ul.Swojczycka 82, 51-502 Wrocław, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
  - produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
  - W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

 

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby firmy EQUILIBRIUM Marek Głowiak. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych" Dz.U. 133/97 poz. 883. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę EQUILIBRIUM Marek Głowiaka wyłącznie dla jej potrzeb.
 2. Zamawiający ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.§7
Kontakt

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu, Zamawiający może przekazać w sposób:
      - pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekohurt.eu
      - telefonicznie pod numerem telefonu:  +48 502 506 428
 2. Sklep w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

 
Polityka prywatności i cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Equilibrium Marek Głowiak
ul.Swojczycka 82, 51-502 Wrocław
e-mail: biuro@ekohurt.eu
tel. 502506428

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:

 

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

Equilibrium Marek Głowiak

ul.Swojczycka 82, 51-502 Wrocław

tel. 502 896 918, 502 506 428

e-mail: biuro@ekohurt.eu

www: http://b2b.ekohurt.eu

 

Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK

14 1090 2473 0000 0001 3057 8602

Odwiedź nas na

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.23.10 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2018